جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1569350 اصلاح ماده (۳) آیین­نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1399/04/08 1399/04/11
1569450 فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مربوط به قوانین مرتبط با کدهای شوراها و شهرداریها، سلامت، احزاب سیاسی، ورزش و تکمیلی معدن 1399/04/07 1399/04/07
1565260 اصلاح بند (۷) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/07 1399/04/07
1587120 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی 1399/04/04 1399/05/06
1573674 آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/04 1399/04/15
1569348 بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 1399/04/04 1399/04/04
1565604 تصویب نامه در خصوص اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین) 1399/04/04 1399/04/09
1565602 تصویب نامه در خصوص تبدیل محله موسوم به رضوانشهر بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد به شهر مجومرد 1399/04/04 1399/04/09
1565598 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/04 1399/04/08
1565594 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/04 1399/04/09