جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1240066 آیین­ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 1398/05/06 1398/05/13
1233690 تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها 1398/05/06 1398/05/13
1233678 تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب نامه های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶ 1398/05/06 1398/05/09
1233670 آیین­ نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/05/06 1398/05/12
1224338 آیین نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان 1398/05/06 1398/05/06
1224334 اصلاحیه آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین 1398/05/05 1398/05/06
1251426 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام بلندمرتبه سازی 1398/05/02 1398/05/02
1233650 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ 1398/05/02 1398/05/06
1262438 عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص پره سر با سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1398/04/31 1398/05/05
1262418 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شرق خوزستان 1398/04/31 1398/05/19