جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
128480 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به عنوان فرودگاه اراک به عنوان مرز مجاز هوایی 1385/02/28
128481 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در استان 1385/02/28
128482 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این استان 1385/02/28
128483 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت تعاون در استان 1385/02/28
128484 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این استان 1385/02/28
128485 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهاد ریاست جمهوری و وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 1385/02/28
128486 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان 1385/02/28
128487 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اختصاص مبلغی توسط وزارت دادگستری با هماهنگی مراجع ذیربط به محکومین معسر استان مرکزی 1385/02/28
128488 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه های دادگستری 1385/02/28
128489 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی در این استان 1385/02/28