جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
99693 قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1382/12/25
99702 قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1382/12/24
99692 قانون الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 1382/10/06
99691 قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدنی مصوب 1314 1382/09/08
99697 قانون الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 1382/06/10
99711 سیاستهای کلی قضایی 1382/04/08
131810 قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 1382/04/01
99690 قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 1382/03/17
99689 قانون اصلاح قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تأمین نیروی انسانی بهداشتی درمانی موردنیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1368 1382/03/03
99688 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران 1382/02/20