جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1608064 تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فهرست شاخص های اجرایی 1399/05/19
1604640 تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فهرست شاخص های اجرایی 1399/05/19
1596550 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/05/19 1399/05/19
1601308 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن علی گلشنی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و آقای محمدباقر سعادت به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم 1399/05/15
1597060 تصویب نامه در خصوص جریمه تخلف دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات 1399/05/15 1399/05/21
1597058 تصویب نامه در خصوص واریز مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 1399/05/15 1399/05/22
1596548 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 1399/05/15 1399/05/16
1596546 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری 1399/05/15 1399/05/16
1596174 اصلاح ماده (۸) آیین­نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/05/15 1399/05/19
1614330 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۳ 1399/05/14