جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1262414 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و ابلاغ نقشه های محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری کلانشهرها 1398/04/31 1398/05/20
1224430 قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/04/31 1398/05/06
1233698 تصویب نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران توسط بانک مرکزی 1398/04/30 1398/05/02
1233686 تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای 1398/04/30 1398/05/02
1233682 تصویب نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین الملل وارده و صادره 1398/04/30 1398/05/02
1233666 آیین­ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/04/30 1398/05/02
1224282 اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۶۰۳۹/۵۰۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ 1398/04/27 1398/05/01
1233674 آیین­ نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 1398/04/26 1398/05/12
1222722 جایگزینی اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار 1398/04/26 1398/04/27
1212926 تصویب نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار 1398/04/26 1398/04/27