جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
128490 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت صنایع و معادن در این استان 1385/02/28
128491 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان 1385/02/28
128492 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به پرداخت وام به متقاضیان واجدشرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1385/02/28
128493 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری استانداری 1385/02/28
128494 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت نیرو در این استان 1385/02/28
128495 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اختصاص مبلغی برای احداث نمایشگاه بین المللی استان و تکمیل پایانه صادراتی گل و گیاه شهرستان محلات توسط وزارت بازرگانی 1385/02/28
128496 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این استان 1385/02/28
128497 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این استان 1385/02/28
128498 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقداماتی به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت واحدهای تولیدی استان 1385/02/28