جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
99695 قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1381/12/24
99710 اصلاح قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1381/12/24
99707 مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 1381/10/28
99686 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1378.3.13 ( سوم ژوئن 1999) حاوی اصلاحات کنوانسیون حمل و نقل بین المللی راه آهن(COTIF) مورخ 1359.2.19 (9 مه 1980) 1381/10/14
99717 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 13/03/1378 حاوی اصلاحات کنوانسیون حمل و نقل بین المللی راه آهن(COTIF) مورخ 19/02/1359 1381/10/14
99708 مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تفسیر بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 1381/08/18
99732 تفسیرماده2قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا لا وارز 1381/08/18
99644 مصوبه مورخ 1381.5.26 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اختصاص درصدی از درآمد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فدراسیونهای ورزشی 1381/05/26
99685 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین 1381/05/12
99684 قانون الحاق یک تبصره به ماده (1130) قانون مدنی 1381/04/29