جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1212110 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی 1398/04/26 1398/04/26
1264922 رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ با موضوع: «کمیسیونهای پزشکی واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری می باشند» 1398/04/25 1398/05/09
1264910 رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ بـا مـوضـوع: «ابطـال تعرفه شمـاره های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر» 1398/04/25 1398/05/09
1212118 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 1398/04/25 1398/04/25
1212114 قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 1398/04/25 1398/04/25
1200102 آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۴۱۱۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» 1398/04/25 1398/04/25
1251062 قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 1398/04/24 1398/05/26
1251058 قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی 1398/04/24 1398/05/26
1224518 ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۴۵/۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان 1398/04/24 1398/03/26
1212238 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اردبیل 1398/04/24 1398/04/24