جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1287170 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق­التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۹۷ 1398/06/17 1398/06/30
1279006 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۵۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» 1398/06/16 1398/06/17
1287094 تصویب نامه درخصوص تعیین حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف­های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات 1398/06/13 1398/06/17
1279126 آیین­نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی 1398/06/13 1398/06/16
1279074 اصلاح تبصره ماده (۸) آیین­نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) 1398/06/13 1398/06/16
1348825 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴/۹۳/۳۹۹۵/ش ـ ۱۳۹۳/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره ۴/۹۴/۵۳۷۵/ش ـ ۱۳۹۴/۴/۲۲، ۸۳/۲۲۳ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد» 1398/06/12 1398/07/03
1344220 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با موضوع: «ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۸/۱۷/ ۱۳۸۹ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران » 1398/06/12 1398/06/25
1344142 مصوبه مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 1398/06/12 1398/07/20
1344148 مصوبه تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه مجری 1398/06/11 1398/07/17
1303498 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی 1398/06/11 1398/07/03