جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1577622 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۳ 1399/03/20 1399/04/09
1577620 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۴ 1399/03/20 1399/04/09
1576142 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۵ 1399/03/20 1399/04/09
1576140 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ 1399/03/20 1399/04/09
1576124 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ 1399/03/20 1399/04/09
1576122 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ 1399/03/20 1399/04/09
1569802 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اقدامات اجرای 1399/03/19 1399/04/04
1554540 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399/03/19 1399/03/19
1554514 قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت 1399/03/19 1399/03/19
1573664 اصلاح ماده (۳۳) الحاقی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران 1399/03/18 1399/04/17