جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
99676 قانون اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی « اکو» 1380/08/12
99675 قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 1380/07/14
99720 تجدید نظر در ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1380/05/20
99674 قانون بودجه سال 1380 کل کشور 1379/12/02
99673 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1379/01/20
99643 قانون تفسیر « قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود» مصوب 1375.10.27 1378/11/30
99672 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی 1378/09/20
99715 قانون موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان 1378/09/20
99671 قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف 1378/08/22
133819 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1378/04/30