جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1561624 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی 1399/03/18 1399/03/21
1561414 اصلاح برخی از ردیف­های تعرفه­ای کتاب مقررات صادرات و واردات 1399/03/18 1399/03/26
1561412 اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/18 1399/03/26
1554564 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی 1399/03/18 1399/03/21
1554432 اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ 1399/03/18 1399/03/21
1577614 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۵ 1399/03/13 1399/03/26
1577612 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶ 1399/03/13 1399/03/27
1577610 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷ 1399/03/13 1399/03/26
1577608 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۹ 1399/03/13 1399/04/09
1577606 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۰ 1399/03/13 1399/03/26