جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
99714 قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1377/09/21
99669 قانون معادن 1377/03/23
99668 قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن 1377/01/22
99733 اصلاح ماده 82 قانون تأمین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن 1376/08/24
99642 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1376/08/17
99666 قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ می دهد 1376/07/19
99667 قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 1376/07/19
99730 طرح تخصیص مازاد درآمد سال 75 بودجه کل کشور به شرکت ملی گاز ایران و وزارت جهاد سازندگی 1376/07/19
133820 قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ می دهد 1376/07/16
99665 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن 1376/05/18