تاریخ تصویب : 1371/05/06

اهداف، سیاستها و وظایف و اساسنامه شورای عالی جوانان

‌اهداف، سیاستها و
وظایف و اساسنامه شورای عالی جوانان
(‌مصوب دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 71.5.6 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌شماره .2020‌دش - تاریخ 71.6.2
‌ماده 1 - لزوم تشکیل شورای عالی جوانان
‌نظر به اهمیت و ضرورت اهتمام به امور جوانان به ویژه با توجه به میانگین سنی
پایین جامعه انقلابی ایران و نقش ارزنده جوانان فعال و امیدوار، پر‌نشاط و شاداب و
خلاق و مبتکر در جهت ارتقاء مادی و معنوی کشور و نسبتی که سرنوشت نسل با سرنوشت
جامعه دارد و همچنین با عنایت به‌ویژگی‌ها و مقتضیاتی از قبیل نوگرایی،
آرمانخواهی، تشخص‌طلبی و هویت‌جویی و عشق به زیبایی در عین تمایل به فهم استدلالی
و عقلی‌استقلال‌طلبی و ورود جدی به صحنه حیات اجتماعی، آمادگی برای پذیرش مسئولیت
و میل به آن، نیاز به ابراز شخصیت، علاقه به تفریح و نشاط و‌کنجکاوی بیشتر در امور
غلیان احساسات و فوران نیروهای متراکم روحی و جسمی که معمولاً ظهور، غلبه و تشدید
آن در سنین جوانی و نوجوانی‌است. شورای عالی جوانان با اهداف و وظایف ذیل تشکیل
می‌شود.
‌ماده 2 - اهداف
1 - رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان بر اساس اصول، اهداف و آرمانهای انقلاب
اسلامی
2 - تأمین نیازهای فکری، اجتماعی، جسمی، روحی و تلطیف و هدایت عواطف و احساسات
جوانان
3 - فراهم کردن زمینه‌های مشارکت جوانان در حیات اجتماعی و پیشبرد جامعه و دفاع از
وطن جمهوری اسلامی ایران
4 - حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان در جهت عظمت و سربلندی ایران اسلامی.
‌ماده 3 - وظایف
1 - بررسی نقش و عملکرد نهادها سازمانهایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز
ایجاد هماهنگی در دستگاه‌هایی که وظایف آنها به نحوی با‌مسائل جوانان مربوط
می‌شود.
2 - مطالعه و تدوین شیوه‌های بهتر آشنا کردن جوانان با حقایق و معارف و تاریخ و
تمدن اسلامی و ایرانی با همکاری دستگاه‌ها و افراد ذیصلاح
3 - کمک به فراهم آوردن زمینه داوری صحیح و منطقی نسل جوان نسبت به تمدن و فرهنگ
غرب و تفکیک جنبه مثبت و منفی آن از یکدیگر و‌شناخت روحیه انحصارطلبی و ماهیت
استکبار
4 - پشتیبانی از تحقیقات در مورد خصوصیات روحی، اخلاقی، فکری و عاطفی جوانان و
اهتمام در بهره‌گیری از آنها در برنامه‌های جوانان و کمک به‌تربیت نیروی متخصص
برای این منظور
5 - معرفی شخصیتهای متعالی برای زندگی انسان و به خصوص نسل جوان
6 - زمینه‌سازی مناسب برای ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راه‌های مبارزه با سنتهای
ناروا و عوامل برخوردهای تحقیرکننده جوانان
7 - مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونها و مراکز اجتماعی و فعالیت خلاق جوانان و
حمایت از خلاقیتهای فرهنگی و هنری و علمی و ورزشی‌برای جوانان
8 - مطالعه و بررسی زمینه‌های مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان و حمایت از ایجاد
و توسعه واحدهای مشاوره‌ای
9 - تصویب آیین‌نامه‌های شورای عالی جوانان، تعیین نوع و وظایف کمیسیونها و تعیین
وظایف دبیر و دبیرخانه.
‌ماده 4 - اعضای شورای عالی جوانان
‌شورای عالی جوانان به ریاست رییس جمهور (‌و در غیاب ایشان معاون اول رییس جمهور)
تشکیل می‌شود. و اعضای آن عبارت‌اند از:
1 - وزیر آموزش و پرورش
2 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی
3 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 - وزیر کار و امور اجتماعی
5 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6 - وزیر کشور
7 - رییس سازمان صدا و سیما
8 - رییس سازمان تربیت بدنی
9 - مشاور رییس جمهور در امور زنان
10 - دبیر شورا که توسط رییس شورا انتخاب می‌شود
11 - چهار نفر از زنان و مردان صاحب‌نظر و متعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب
فرهنگی
‌تبصره - افراد بند 11 به مدت سه سال با حکم رییس جمهور منصوب و انتخاب مجدد آنان
بلامانع است.
‌ماده 5 - کمیسیونهای شورا
‌شورای عالی بنا به اقتضا و به تناسب ضرورتها و اولویتها و به منظور طراحی و
برنامه‌ریزی مسائل جوانان اقدام به تشکیل کمیسیونهای تخصصی‌می‌نماید که زیر نظر
دبیرخانه اداره خواهند شد.
‌ماده 6 - این اساسنامه که دارای 6 ماده و یک تبصره می‌باشد در تاریخ 1371.5.6 به
تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد