تاریخ تصویب : 1397/02/05 شماره ابلاغیه : ۱۱۸۱۱/ت۵۵۱۸۳هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/02/08

حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

شماره۱۱۸۱۱/ت۵۵۱۸۳هـ ۱۳۹۷/۲/۸ حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط­زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۶۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره (۴) بند (۱) تصویب­نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ موضوع اصلاح تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن حذف می­ شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد