تاریخ تصویب : 1397/05/10 شماره ابلاغیه : ۶۱۹۷۹/ت۵۵۵۷۸هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/05/13

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۸۹۴۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۸۸/ت۵۴۵۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) محسوب می شود: تبصره۲ـ به منظور استفاده بهینه از تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت و کاهش زمان بازگشت سرمایه طرف مشارکت و جهت تحقق اهداف قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاح بعدی آن، بهره برداری و بکارگیری تجهیزات مذکور به صورت موقت در محدوده سایر بنادر جنوبی کشور با تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی امکان پذیر است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد