تاریخ تصویب : 1365/01/31

انتصاب برادر علی نکوئی به عنوان استاندار استان باختران

‌انتصاب برادر علی
نکوئی به عنوان استاندار استان باختران
1365.01.31 - 2890 - 1365.02.03 - 34
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ1365.1.31 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمودند برادر
علی نکویی به عنوان استاندار استان باختران منصوب گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد