تاریخ تصویب : 1375/09/14

اجازه فروش خدمات آماری و انفورماتیکی و واریز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور به وزارت کار و امور اجتماعی

‌اجازه فروش خدمات آماری و انفورماتیکی و
واریز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور به وزارت کار و امور اجتماعی
1375.09.14 - .106565ت15317ه - 1375.09.20 - 143
&‌درآمدهای اختصاصی دولتی و عوارض - سازمانهای دولتی - معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت کار و امور اجتماعی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره 54489 مورخ 1374.4.7
وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (70) قانون وصول‌برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - تصویب نمود:
‌وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است نسبت به فروش خدمات آماری و انفورماتیکی به
شرح جدول زیر اقدام و وجوه حال را به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز کند. صد درصد
(100%) وجوه واریز شده فوق در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد تا برای انجام
هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات یاد شده به مصرف‌برسد.
>‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1375 - جلد 2 - صفحه 144<
‌تبصره 1 - خدمات انتشاراتی بر اساس حداکثر بیست درصد (20%) مازاد بر هزینه‌های
انجام شده اعمال می‌شود.
‌تبصره 2 - هزینه استفاده از بانکهای اطلاعاتی - موضوع بندهای (1 - 4) و (2 - 4)
قسمت "‌د" جدول بالا - شامل تعرفه‌های شرکت مخابرات به علاوه هزینه‌اطلاعات مورد
کاربرد بر اساس نرخ اعلام شده از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی اصلی است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد