تاریخ تصویب : 1375/09/14

اصلاح تصویب نامه تعیین شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع تصمیم گیری در مورد اختلاف وزارت کشور و وزارت راه و ترابری در مورد بزرگ راه های داخل محدوده شهر

‌اصلاح تصویب‌نامه تعیین شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع
تصمیم‌گیری در مورد اختلاف وزارت کشور و‌وزارت راه و ترابری در مورد بزرگ‌راه‌های
داخل محدوده شهر
1375.09.14 - .106937ت15809ه - 1375.09.21 - 148
&‌راه و ترابری - سازمانهای دولتی - مراجع اختصاصی و رسیدگی به اختلافات غیرقضایی
&‌وزارت راه و ترابری - وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل
یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نمود:
‌در بند (1) تصویب‌نامه شماره 8086 - .74م.ت15809ه مورخ 1374.11.17، عبارت "‌اجرای
طرح‌های بهسازی و زیباسازی معابری که با واقع شدن در حوزه‌شهری خیابان تلقی
می‌شوند و" قبل از عبارت "‌بزرگراه‌هایی که در داخل محدوده شهر قرار می‌گیرند"
اضافه می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد