تاریخ تصویب : 1397/12/08 شماره ابلاغیه : ۱۶۴۹۲۱/ت۵۵۵۳۶هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/12/08

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خمیر در استان هرمزگان

شماره ۱۶۴۹۲۱/ت۵۵۵۳۶هـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خمیر در استان هرمزگان وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۵۵۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قـانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد: ۱ـ روستای پل­شرقی مرکز دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان خمیر در استان هرمزگان، پس از ادغام با روستای پل انگور، به شهر تبدیل و به عنوان شهر پل شناخته می‏شود. ۲ـ مرکز دهستان خمیر، به روستای درگور تغییر می‏یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد