تاریخ تصویب : 1397/12/08 شماره ابلاغیه : ۱۶۴۹۱۴/ت۵۵۹۹۰هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/12/08

تصویب نامه درخصوص انتزاع بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان

شماره ۱۶۴۹۱۴/ت۵۵۹۹۰هـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ تصویب نامه درخصوص انتزاع بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان منتزع و به شهرستان بندرعباس ملحق می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد