تاریخ تصویب : 1397/12/15 شماره ابلاغیه : ۱۶۸۸۱۸/ت۵۶۱۷۵هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/12/15

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بم استان کرمان

شماره۱۶۸۸۱۸/ت۵۶۱۷۵هـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بم استان کرمان وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۳۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: الف ـ دهستان ابارق به مرکزیت روستای ابارق از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان بم استان کرمان ایجاد می‏شود: ۱ـ پاسگاه تهرود، ۲ـ خانه خاتون، ۳ـ سعدآباد سفلی، ۴ـ سعدآباد علیا، ۵ ـ شمس‏آباد، ۶ ـ نگور، ۷ـ قلعه ارجمند، ۸ ـ ابارق، ۹ـ دک، ۱۰ـ ده­خانی، ۱۱ـ فتح‏آباد، ۱۲ـ قلعه زنگی، ۱۳ـ آغچه، ۱۴ـ اسماعیل‏آباد، ۱۵ـ پاقلعه، ۱۶ـ پای بنه، ۱۷ـ پرمنوییه، ۱۸ـ چوچون، ۱۹ـ سبزوییه،۲۰ـ سرآسیاب، ۲۱ـ محمودآباد، ۲۲ـ میان جاویه، ۲۳ـ باغ گل، ۲۴ـ بنه اسفندی، ۲۵ـ بنه سوخته­چار، ۲۶ـ نرچلیم، ۲۷ـ تنگ سبز، ۲۸ـ تیزآهنگ، ۲۹ـ سرتشتک، ۳۰ ـ سروستان، ۳۱ـ کلیلی، ۳۲ـ علی‏آباد یک، ۳۳ـ علی‏آباد دو، ۳۴ـ گود سوخته­چار، ۳۵ـ بنه گینه، ۳۶ـ دو تخته، ۳۷ـ تلمبه جهادی، ۳۸ـ بیدان، ۳۹ـ نغورمی، ۴۰ـ آبیدک، ۴۱ـ اناران، ۴۲ـ بادامی، ۴۳ـ پده، ۴۴ـ پشت­قلعه، ۴۵ـ پشت­گدار، ۴۶ـ زرک، ۴۷ ـ شیوند، ۴۸ ـ عامریه، ۴۹ـ قلعه گبری، ۵۰ ـ چشمه‏ها، ۵۱ـ مهدی‏آباد، ۵۲ـ مریج­باغ، ۵۳ـ قوچی، ۵۴ـ زیرگدار، ۵۵ ـ رستوران سنتی خیام، ۵۶ ـ برج دیده‏بانی دوراهی، ۵۷ ـ قلعه نو. ب ـ دهستان دریجان به مرکزیت روستای دریجان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست در بخش مرکزی شهرستان بم ایجاد می‏شود: ۱ـ سابات، ۲ـ گزین، ۳ـ دارزین یک، ۴ـ دارزین دو، ۵ ـ دربر، ۶ ـ مالک‏آباد، ۷ـ دریجان، ۸ ـ پوطار، ۹ـ توکل‏آباد، ۱۰ـ حمید، ۱۱ـ سنگ سیاه یک، ۱۲ـ سنگ سیاه دو، ۱۳ـ مهرآباد، ۱۴ـ آب کهو، ۱۵ـ آبله‏ای، ۱۶ـ چشمه‏ها پایین، ۱۷ـ چشمه‏ها بالا، ۱۸ـ درزار، ۱۹ـ گوروییه، ۲۰ـ اناران، ۲۱ـ دهنه سرآسیاب، ۲۲ـ زوبین، ۲۳ـ سیاه کم، ۲۴ـ طاغوک، ۲۵ـ کهن سختک، ۲۶ ـ کلکن، ۲۷ ـ دره بیدان، ۲۸ ـ دره اسپید، ۲۹ـ گزدان، ۳۰ـ مغوییه، ۳۱ـ مهرویه، ۳۲ـ دهو، ۳۳ـ سقدروییه، ۳۴ـ گزوکان، ۳۵ـ میان­جوب، ۳۶ـ سرمزنگ، ۳۷ـ گزپتن، ۳۸ـ نمردی، ۳۹ـ پابده، ۴۰ـ فدوا، ۴۱ـ برج دیده‏بانی دوراهی دارزین، ۴۲ـ آبگرم، ۴۳ـ چنارو، ۴۴ـ شرکت هریس، ۴۵ـ در مزار، ۴۶ـ کوتوا، ۴۷ـ دهنو، ۴۸ ـ آدوری، ۴۹ـ دسک، ۵۰ ـ مزین، ۵۱ـ دسک بالا، ۵۲ـ اسلام‏آباد، ۵۳ـ آب توت، ۵۴ـ آب­ زار چوب، ۵۵ ـ باغ بالا، ۵۶ ـ بیدنگو، ۵۷ ـ تیتوپر، ۵۸ ـ دره گردو، ۵۹ـ کن کینو، ۶۰ ـ کنیگو، ۶۱ـ گرو، ۶۲ـ نایین، ۶۳ـ زین قویه، ۶۴ـ کهنوج، ۶۵ ـ میراحمدی، ۶۶ ـ بنه هیکل، ۶۷ ـ کهن یوسف­خان، ۶۸ ـ باغ تک، ۶۹ـ برو، ۷۰ـ سیددامنه، ۷۱ـ گود پده، ۷۲ـ گوک، ۷۳ـ بگ بید، ۷۴ـ درزرب، ۷۵ ـ درهوریم، ۷۶ ـ زناقی، ۷۷ ـ سرپریده، ۷۸ ـ سره گر، ۷۹ـ کلوپده. پ ـ بخش دهبکری به مرکزیت روستای دهبید از ترکیب دهستان­های دهبکری و ابارق در شهرستان بم ایجاد می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد