تاریخ تصویب : 1397/12/27 شماره ابلاغیه : ۱۷۶۶۷۱/ت۵۶۳۸۰هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/12/27

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۷۶۶۷۱/ت۵۶۳۸۰هـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۳۵۴۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۴) اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد: آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد