تاریخ تصویب : 1397/12/28 شماره ابلاغیه : ۱۸۸۱۸۶/۳۰۰ تاریخ ابلاغیه : 1397/12/28

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت حیدریه

شماره۱۸۸۱۸۶/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت حیدریه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ خود طرح جامع شهر تربت حیدریه مصوب جلسة مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شورای برنامه ریزی و توسعة استان خراسان رضوی را مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ کمیته فنی شماره یک مقرر نمود: ۱ـ افق طرح به ۱۴۱۰ افزایش یابد و مطالعات جمعیتی براساس نرخ رشد طبیعی و جمعیت ۱۷۷۲۰۰ نفر برای افق طرح به روز رسانی گردد. ۲ـ با الحاق اراضی موسوم به صدف در غرب شهر با توجه به وقوع در محدوده طرح جامع قبلی (مصوب ۱۳۵۷/۲/۲۷) و اراضی موسوم به شهرک امام حسین (در بخش شمالی شهر و جنوب شهرک ولیعصر) با عنایت به غیر زراعی بودن اراضی و وجود حداقل مبانی برنامه ریزی شهری در آن و در جهت تأمین نیاز کاربری مسکونی شهر در افق طرح، با کاربریهای مصوب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان موافقت می گردد. ۳ـ با عنایت به اینکه در پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان کلیه ساخت و سازهای خلاف پیرامون شهر به محدوده الحاق شده اند مقرر گردید به منظور توقف روند فعلی، پرهیز از تضییع حقوق شهروندان قانون مدار و حصول اطمینان از تأمین سرانه های عمومی اقدامات زیر در خصوص اراضی مذکور انجام گردد. ۱ـ۳ـ تدابیر لازم در جهت توقف روند تخلفات و تعدی به اراضی زراعی پیرامونی شهر از سوی استاندار محترم به مراجع مختلف استانی ابلاغ و مورد پیگیری قرار گیرد. ۲ـ۳ـ کمیسیون ماده ۵ موظف است به جهت تأدیه حقوق قانونی و حصول اطمینان از تحقق سرانه های عمومی طرح های تفصیلی اراضی الحاقی را با رعایت اصل مذکور تصویب نماید هرگونه صدور پروانه جدید در اراضی الحاقی موکول به تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی مذکور خواهدبود. ۳ـ۳ـ در راستای پیشنهادات طرح الحاق اراضی خالی حدفاصل دو بخش شمالی و جنوبی شهر حداکثر در حد یک پلاک و یا ۲۰۰۰ متر (هر یک کمتر بود) با کاربری باغات و کشاورزی و ضوابط احداث بنا در حد دستورالعمل ماده۱۴ بلامانع است. ۴ـ با الحاق روستای ضیاءالدین به محدوده شهر با عنایت به حیات زنده و پویای روستایی آن و حذف مجموع تسهیلات حمایتی معطوف به روستا در نتیجه الحاق آن به شهر و همچنین عدم تأیید مشاور طرح و مسئولین استانی مخالفت می گردد. ۵ ـ احداث معبر کمربندی پیشنهادی در شمال شهر با عنایت به عدم احراز ضرورت متقن ترافیکی، کفایت معابر پیرامونی و تهدید تخریب اراضی زراعی مورد تأیید نمی باشد. لذا مقرر گردید ضمن حذف معبر مذکور شبکه پیرامونی شهر در بخش شمالی با رویکرد تهدید حداقلی اراضی زراعی بازطراحی گردد. ۶ ـ نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت ها در پهنه های پنج گانه حریم مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر اصلاح و ارائه گردد. ۷ـ عرصه های نظامی واقع در حریم (پادگان و میدان تیر) تحت کاربری نظامی تثبیت شود. ۸ ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل پس از تأیید نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح لحاظ گردد. ۹ـ در جداول مربوط به ضوابط احداث بنای مسکونی، ضوابط مربوط به محدوده های هدف بازآفرینی به تفکیک محدوده بافت تاریخی (مطابق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و سایر محدوده های هدف ارائه گردد. ۱۰ـ سطح اشغال در پهنه تراکمی زیاد از ۶۰% درصد به ۵۰% درصد تقلیل یابد. ۱۱ـ احداث واحد مسکونی در قطعات کمتر از ۷۵مترمربع و در معابر کمتر از ۶ متر در ضوابط طرح ممنوع اعلام شده و تمهیدات لازم جهت پاسخگویی به حقوق مالکین در طرح اتخاذ گردد. ۱۲ـ حداقل اندازه قطعات جهت اخذ حداکثر تراکم ساختمانی در تراکم کم مسکونی ۱۴۰ مترمربع تعیین گردد. ۱۳ـ در قطعات مسکونی ۷۵ تا ۱۴۰ متر مربع حداکثر یک واحد مسکونی با سطح اشغال ۷۰% درصد و تراکم ۷۰% درصد در یک یا دو طبقه (به صورت دوبلکس) مجاز اعلام گردد. در هر صورت رعایت حداقل فضای باز ۳۰ مترمربع برای هر واحد در این حالت الزامی می باشد. ۱۴ـ ضمن تکمیل جداول ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت در کل پهنه های حریم مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تثبیت اراضی پیشکوه در جنوب غرب شهر تحت پهنه حفاظت در حریم، ضوابط استقرار فعالیت در اراضی مذکور متضمن حفظ وضعیت طبیعی و استفاده در قالب تفرج گسترده و فعالیت های مرتبط با بستر طبیعی کوه ارائه گردد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ «آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها...» اسناد و مدارک اصلاح شده طرح براساس این مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد