تاریخ تصویب : 1398/02/18 شماره ابلاغیه : ۱۸۴۷۲/ت۵۶۵۴۶هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/02/21

اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره۱۸۴۷۲/ت۵۶۵۴۶هـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۹۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ عبارت «چهارماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح می شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد