تاریخ تصویب : 1398/02/22 شماره ابلاغیه : ۲۰۲۰۵/ت۵۶۵۳۹هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/02/24

اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

شماره۲۰۲۰۵/ت۵۶۵۳۹هـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد­های شماره ۳۸۶۷۷/۱۴۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و شماره ۹۸/۱۴۶۷۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب­نامه شماره۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می­شود: ۱ـ در پایان بند (۱)، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام­شده در سال مربوط تجاوز ننماید.» اضافه می­شود. ۲ـ در بند (۲)، قبل از عبارت «فاضلاب بها»، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورتحساب­ بهای برق ماه­های گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و» اضافه می­شود. ۳ـ در بند (۷)، واژه «صرفاً» به عبارت «در چهارچوب اعتبارات پیش­بینی­شده در قانون بودجه سالیانه» اصلاح می­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد