تاریخ تصویب : 1398/02/22 شماره ابلاغیه : ۲۰۲۲۱/ت۵۶۵۴۳هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/02/24

آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸

شماره۲۰۲۲۱/ت۵۶۵۴۳هـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره۵۸۱۵۷ مورخ۱۳۹۸/۲/۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ماده ۱ ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ب ـ خزانه: خزانه­داری کل کشور. پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور. ت ـ سازمان­های توسعه­ای: سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی. ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می­شود . ج ـ مطالبات سازمان­های توسعه­ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان­های توسعه­ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می­شود . چ ـ بدهی سازمان­های توسعه­ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان­های توسعه­ای و شرکت­های تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان­های توسعه­ای است. ماده۲ـ سازمان­های توسعه­ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه­های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند . تبصره ـ گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان­های توسعه ای در سال ۱۳۹۷ به سازمان و خزانه­داری کل کشور ارایه شده است، می­تواند برای سال ۱۳۹۸ ملاک عمل قرار گیرد. ماده۳ـ سازمان خصوصی­سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت ­های تابع و وابسته سازمان­های توسعه­ای مربوط به برنامه­های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه نماید . ماده۴ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان ­های توسعه­ ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارایه نماید. ماده۵ ـ سهم هریک از سازمان­ های توسعه­ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین­نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی­‏های مالی (۵ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، معادل بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال می­باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هریک از سازمان­ های توسعه­ ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸، سهم آنها با تأیید سازمان توسط سایر سازمان ­های توسعه­ ای قابل مصرف است . ماده۶ ـ در اجرای این آیین­نامه، سازمان ­های توسعه ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می­باشند . ماده۷ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین­نامه، مطالبات سازمان­های توسعه­ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید. ماده۸ ـ مبالغ تهاترشده براساس این آیین­نامه به منزله وصولی تلقی می­شود و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می­شود . ماده۹ـ سازمان­های توسعه­ای می­توانند در سقف بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (پس از کسر میزان تهاتر انجام­پذیرفته براساس ماده (۷) این آیین­ نامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‏‏های اشتغال­زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمتر توسعه ­یافته و محروم نمایند . معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد