تاریخ تصویب : 1398/03/22 شماره ابلاغیه : ۳۳۸۶۶/ت۵۶۶۵۸هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/03/25

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق­ شناس به عنوان استاندار گلستان

شماره۳۳۸۶۶/ت۵۶۶۵۸هـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ تصویب نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق­شناس به عنوان استاندار گلستان وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آقای هادی حق­شناس به عنوان استاندار گلستان تعیین می­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد