تاریخ تصویب : 1398/02/29 شماره ابلاغیه : ۴۰۰۵۲/ت۵۶۴۳۱هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/06

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره۴۰۰۵۲/ت۵۶۴۳۱هـ ۱۳۹۸/۴/۶ اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: در ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱، عبارت «یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال» به عبارت «سیزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳) ریال» و عبارت «یکصد هزار سهم» به عبارت «سیزده میلیون سهم» اصلاح می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد