تاریخ تصویب : 1398/04/02 شماره ابلاغیه : ۳۹۷۹۵/ت۵۶۶۹۱هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/05

اصلاح بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ه مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱

شماره۳۹۷۹۵/ت۵۶۶۹۱هـ ۱۳۹۸/۴/۵ اصلاح بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱۷/۳۵۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ها» حذف و متن زیر به عنوان تبصره به بند مذکور اضافه می­شود: تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۸ براساس ضریب ریالی (۲۰۰۰) طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین­نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد