تاریخ تصویب : 1398/03/29 شماره ابلاغیه : ۳۷۲۵۳/ت۵۶۳۰۴هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/01

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر

شماره۳۷۲۵۳/ت۵۶۳۰۴هـ ۱۳۹۸/۴/۱ تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۸۵۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر داریان شناخته می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد