تاریخ تصویب : 1398/04/23 شماره ابلاغیه : ۴۸۶۴۱/ت۵۶۳۶۶هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/24

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس

شماره۴۸۶۴۱/ت۵۶۳۶۶هـ ۱۳۹۸/۴/۲۴ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۶۶۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: ۱ـ روستای معزآباد جابری مرکز دهستان معزآباد بخش مرکزی شهرستان خرامه در استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر معزآباد جابری شناخته می‏شود. ۲ـ مرکز دهستان معزآباد به روستای هنگی سفلی تغییر می‏یابد. ۳ـ روستای خیرآباد توللی مرکز دهستان خیرآباد بخش مرکزی شهرستان خرامه، به شهر تبدیل و به عنوان شهر خیرآباد شناخته می‏شود. ۴ـ مرکز دهستان خیرآباد به روستای آبشور تغییر می‏یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد