تاریخ تصویب : 1398/04/23 شماره ابلاغیه : ۴۸۹۸۴/ت۵۶۲۲۸هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/25

اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰

شماره۴۸۹۸۴/ت۵۶۲۲۸هـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۹۷/۱۰۰/۳۸۶۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ و عنوان پیوست شرایط مربوط به بند مذکور، بعد از عبارت «منطقه سنگان» عبارت «و واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله سازی آن» اضافه می شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد