تاریخ تصویب : 1380/03/27

آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی - جهانگردی و زیارتی

‌آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی -
جهانگردی و زیارتی
1380.03.27 - 407
‌نقل از شماره 16411 - 1380.4.16 روزنامه رسمی
‌شماره 14404 . ت 23203 هـ 1380.04.05
‌وزارت راه و ترابری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پیشنهاد شماره 1.10807.10.1621 مورخ
1379.4.21 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌استناد تبصره«6» ماده (7) اصلاحی قانون
توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب 1375 - آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت
دفترهای‌خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی- جهانگردی و
زیارتی
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - دفترهای خدمات موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
‌الف - دفتر خدمات مسافرتی، فروش بلیط مسافرت، ذخیره مکان و هر گونه اقدام دیگر
مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با‌رعایت قوانین و مقررات
راه و ترابری فعالیت می‌نماید.
ب - دفتر خدمات سیاحتی - جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت
گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هر گونه خدمات‌ایرانگردی و جهانگردی با رعایت
قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می‌کند.
پ - دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام، تنظیم و انجام مسافرتهای زیارتی به
داخل و خارج از کشور، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با‌رعایت قوانین و مقررات
حج و زیارت فعالیت می‌کند.
‌ماده 2 - هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد به انجام خدمات موضوع بند
(‌الف) ماده یک آیین‌نامه بپردازد باید مجوز مربوط از وزارت‌راه و ترابری اخذ
نماید و هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده یک
این آیین‌نامه باید مجوز مربوط را از‌وزارت راه و ترابری اخذ نماید و هر شخص حقیقی
یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده یک این آیین‌نامه را
دارد باید‌مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید.
‌تبصره - صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است.
‌ماده 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای مسافرتی، سیاحتی-
جهانگردی و زیارتی می‌نمایند موظفند حسب مورد مجوزهای لازم‌را مطابق مواد این
آیین‌نامه از مرجع مربوط اخذ نمایند؛ در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع
مربوط از فعالیت آنان ممانعت به عمل آورده‌و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت
می‌نماید.
‌فصل دوم - شرایط صدور مجوز
‌ماده 4 - مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی- جهانگردی و زیارتی - که از
این پس دفتر نامیده می‌شود- با شرایط زیر به تشخیص‌مرجع صدور مجوز برای متقاضیان
حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود:
‌الف - ضوابط کلی:
1ـ ارایه محل مناسب برای دفتر کار
2ـ معرفی مدیر فنی.
3ـ ارایه نام و نشان دفتر
4ـ سپردن تضمین
ب - شرایط اشخاص حقوقی:
1ـ تابعیت ایران
2ـ ارتباط با موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت‌های موضوع این آیین نامه.
پ - شرایط اشخاص حقیقی:
1ـ تابعیت ایران.
2ـ متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.
3ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تائید مراجع ذی صلاح.
4ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
5ـ داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد.
6ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی .
7ـ نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
8ـ داشتن حداقل 25 سال سن.
9ـ داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر و صلاحیت شغلی.
‌تبصره - مجوز تأسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و
با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود.
‌ماده 5 -

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد