تاریخ تصویب : 1398/04/23 شماره ابلاغیه : ۴۸۹۸۸/ت۵۶۴۰۰هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/25

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول

شماره۴۸۹۸۸/ت۵۶۴۰۰هـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۳۵۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد: ۱ـ نام روستای موضوع ردیـف (۲۴) جزء (۱) موضـوع تصویب­نامه شماره ۱۱۳۷۱۸/ت۳۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۵/۱ در شهرستان دزفول در استان خوزستان، به منتظران تغییر می‏یابد. ۲ـ روستای منتظران به شهر تبدیل و به عنوان شهر منتظران شناخته می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد