تاریخ تصویب : 1398/04/23 شماره ابلاغیه : ۴۸۹۸۵/ت۵۶۵۵۲هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/25

تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان

شماره۴۸۹۸۵/ت۵۶۵۵۲هـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ تصویب نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۳ /۱۳۹۸/۴ به پیشنهاد شماره ۲۸۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: روستای قلعه سحر موضوع جزء (ب) بند (۱) تصویب‏نامه شماره ۲۰۵۹۳۹/ت۴۵۳۱۲ک مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰، از شهر الهایی منتزع و به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان تعیین می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد