تاریخ تصویب : 1398/05/06 شماره ابلاغیه : ۵۷۸۹۴/ت۵۶۸۰۰هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/05/12

آیین­ نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

شماره۵۷۸۹۴/ت۵۶۸۰۰هـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۶۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­ نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ماده۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی و تبدیل به احسن­ نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش بینی جمعیت دانش آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه­تمام و بهره­برداری از آنها اقدام کند . تبصره۱ـ اقدامات فنی و اجرایی در زمینه احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه­ تمام توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و اقدامات اداری، بهره­ برداری و همچنین مدیریت بهره­برداری از آنها توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها انجام می پذیرد . تبصره۲ـ پس از احداث ، بازسازی یا تکمیل املاک مازاد موضوع این آیین نامه، واگذاری عین و سرقفلی آنها ، منوط به رعایت معیارهای مندرج در ماده (۱) این آیین­نامه توسط شورای آموزش و پرورش استان می باشد. تبصره۳ـ هرگونه ساماندهی و بهینه سازی املاک و فضاهای در اختیار آموزش و پرورش نباید منجر به کاهش سرانه فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی در نقاطی که برمبنای پیش بینی جمعیت دانش آموزی آتی کمبود دارند، گردد. تبصره۴ـ وزارت آموزش و پرورش می­تواند مفاد این آیین­نامه را نسبت به تمام یا بخشی از یک ملک یا فضای آموزشی و تربیتی و ورزشی نیز اعمال نماید؛ مشروط بر اینکه بهره­برداری از آن با فضاها و فعالیت­های آموزشی، تربیتی و ورزشی منافات نداشته باشد و موجب ایجاد مزاحمت برای فعالیت­های دانش­آموزان نشود . تبصره ۵ ـ مفاد این آیین­نامه صرفاً در مورد آن دسته از املاک، ساختمان­ها و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی اجرا می شود که مطابق اسناد رسمی، مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش باشد. چنانچه ملک از سوی بخش خصوصی واگذار شده باشد، رعایت ملاحظات واگذارنده الزامی است . ماده۲ـ تغییر کاربری موضوع این آیین نامه به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد. اداره کل آموزش و پرورش استان مکلف است ظرف (۴۸) ساعت کاری پس از تأیید شورای آموزش و پرورش استان، نسبت به اعلام پیشنهاد تغییر کاربری املاک و فضاهای موضوع این آیین­نامه به دبیرخانه کمیسیون مذکور در استان اقدام نماید. برای تسریع در فرایند بررسی پیشنهادات دریافت­شده، کمیسیون یادشده مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری پس از تاریخ اخذ درخواست با دعوت از تمامی نمایندگان عضو کمیسیون از جمله نماینده شهرداری نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده ها اقدام نماید و نتایج بررسی را حداکثر ظرف (۳) روز کاری به دبیرخانه شورای آموزش و پرورش استان ابلاغ نماید . تبصره ـ پیشنهاد تغییر کاربری در مناطق روستایی باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یا شهرستان ارایه گردد و بنیاد مذکور با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین­نامه نسبت به بررسی و اعلام نتیجه به آموزش و پرورش اقدام نماید. ماده۳ـ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین­نامه معاف می باشد . ماده۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) جهت تسریع در اجرای این آیین­نامه موظف است همکاری لازم را با وزارت آموزش و پرورش به ویژه در صدور گواهی بند (د) موضوع ماده (۲۶) آیین­نامه اموال دولتی و در اختیار قرار دادن اسناد مالکیت املاک، به عمل آورد . تبصره ـ به منظور تسهیل در اجرای این آیین نامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری لازم جهت صدور اسناد مالکیت اعلام­شده در چهارچوب قوانین را اعمال می­نماید . ماده ۵ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود املاک و فضاهای تغییر کاربری داده شده موضوع این آیین نامه را از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ترتیب به حساب درآمد اختصاصی (۱۳۰۳۰۱) و ردیف (۲۱۰۲۰۱) منابع حاصل از فروش ساختمان­ها و تأسیسات دولتی وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و گزارش درآمد واریزی را به همرا ه تأییدیه خزانه معین استان به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید تا سازمان یادشده نسبت به ابلاغ و تخصیص معادل وجوه واریزی مربوط به فروش از محل ردیف های ذی ربط در قانون بودجه اقدام نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مذکور را به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز نماید تا بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله­شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صرف احداث، بازسازی و یا تکمیل فضاهای نیمه تمام آموزشی، ورزشی و تربیتی همان استان شود. ماده۶ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد این آیین­نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید . تبصره ـ وزارت آموزش وپرورش مکلف به ایجاد سامانه ای مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرایندهای اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور می باشد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد