تاریخ تصویب : 1398/05/16 شماره ابلاغیه : ۶۱۴۸۲/ت۵۶۸۶۷هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/05/19

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید روح اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار

شماره۶۱۴۸۲/ت۵۶۸۶۷هـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید روح اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۳۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد : آقای سید روح اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین آقای قاسم محسنی می شود . معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد