تاریخ تصویب : 1398/05/16 شماره ابلاغیه : ۶۱۳۲۶/ت۵۶۵۶۸هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/05/19

تصویب نامه در خصوص تعیین راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام

شماره۶۱۳۲۶/ت۵۶۵۶۸هـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ تصویب نامه در خصوص تعیین راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد: ۱ـ بازارچه کیله سردشت در استان آذربایجان غربی، نقطه مرزی شوشمی، بازارچه مرزی سومار و بازارچه مرزی شیخ صله در استان کرمانشاه و بازارچه چیلات دهلران در استان ایلام، به عنوان راه‏های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‏شوند. ۲ـ فرودگاه ماکو در استان آذربایجان غربی، به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد