تاریخ تصویب : 1383/12/25

اصلاح تقسیماتی در روستای آبعلی از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران

اصلاح تقسیماتی در روستای آبعلی از
توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران

شماره‌ : .58288ت 31538ک

تاریخ : 1383.12.25
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1383.12.16 بنا به
پیشنهادشماره 1.4.42.65411 مورخ 1383.7.12 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و با رعایت تصویبنامه شماره
.58538ت‌26118هـ مورخ‌1380.12.22 تصویب نمودند:
روستای آبعلی از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران پس از ادغام با
روستای مبارک‌آبادو نقاط جمعیتی سرپولک و قایم‌محله (قاپوزمحله‌) از توابع همین
بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر آبعلی‌شناخته شود.
محدوده این شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 1383.12.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد