تاریخ تصویب : 1382/03/04

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و
سیزده‌میلیون ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی‌ نیروهای مسلح

شماره‌ : .8984ت‌28671هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد شماره 101.30161 مورخ
1382.2.22سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (الف‌) تبصره (9)
قانون بودجه سال 1382 کل کشور،تصویب نمود:
مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (000ر000ر413ر223)ریال از
محل‌اعتبار ردیف «111105» قانون یادشده‌، به شرح جدول زیر در اختیار وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای‌مسلح قرار گیرد.
واگذاری اعتبار یادشده منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و تخصیص درمقاطع زمانی لازم می‌باشد.
(ارقام به میلیون ریال‌)
ردیف نام دستگاه طلبکار پیشنهاد نهایی
1 وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب منطقه‌ای‌) 22200
2 وزارت نیرو (شرکتهای برق منطقه‌ای‌) 49230
3 شرکت مخابرات 46000
4 اراضی و املاک متصرفی 100000
5 شرکت ملی گاز ایران 5983
جــــــمع کـــــل‌ 223413
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد