تاریخ تصویب : 1385/02/28

تخصیص مبلغ مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503002 به منظور تأمین آب اضطراری شهر اراک به وزارت نیرو در جلسه مورخ 28/2/1385

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأییدیه سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب
1366ـ تصویب نمود:
مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (هزینه‌های
پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به منظور تأمین آب
اضطراری شهر اراک در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه
با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی،
وزارت نیرو، استانداری مرکزی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت
ابلاغ می‌شود.
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد