تاریخ تصویب : 1398/07/10 شماره ابلاغیه : ۸۸۹۵۸/ت۵۶۷۳۳هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/07/15

تصویب نامه در خصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس

شماره ۸۸۹۵۸/ت۵۶۷۳۳هـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ تصویب نامه در خصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزارت کشور موظف است در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس، فرمانداری ویژه دایر کند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد