تاریخ تصویب : 1398/07/10 شماره ابلاغیه : ۸۸۹۴۶/ت۵۶۳۶۴هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/07/15

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای خنج و داراب استان فارس

شماره ۸۸۹۴۶/ت۵۶۳۶۴هـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای خنج و داراب استان فارس وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: الف ـ مرکز دهستان محمله بخش محمله شهرستان خنج استان فارس به روستای چاه‏طوس تغییر می‏یابد. ب ـ مرکز دهستان رستاق بخش رستاق شهرستان داراب استان فارس به روستای لایزانگان تغییر می‏یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد