تاریخ تصویب : 1387/03/05 شماره ابلاغیه : 16778/ت40049هـ تاریخ ابلاغیه : 1388/08/13

تصویب نامه درخصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور

شماره16778/ت40049هـ 13/8/1388 تصویب نامه درخصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور وزارت راه و ترابری هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (3) بند (هـ) ماده (28) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود: به منظور ساماندهی، هماهنگی، نظارت، مدیریت یکپارچه و اعمال حاکمیت در حمل و نقل هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور تعیین می شود و در صورت بروز هرگونه اختلال در امور فرودگاهی و هوانوردی، حمل و نقل هوایی و امور مرتبط با نظم پروازها، تصمیم و نظر رییس سازمان هواپیمایی کشوری ملاک و مبنای عمل خواهد بود. تبصره ـ رییس سازمان هواپیمایی کشوری می تواند در فرودگاه های استانی اعمال اختیار مندرج در این تصویب نامه را به نماینده خود تفویض نماید. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد