تاریخ تصویب : 1398/10/08 شماره ابلاغیه : ۱۳۱۶۱۷/ت۵۷۰۶۱هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/10/14

تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهرستان علی آباد استان گلستان به علی آباد کتول

شماره۱۳۱۶۱۷/ت۵۷۰۶۱هـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهرستان علی آباد استان گلستان به علی آباد کتول وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۴۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد: نام شهرستان علی آباد استان گلستان به علی آباد کتول تغییر می‏یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد