تاریخ تصویب : 1398/11/02 شماره ابلاغیه : ۱۴۲۲۵۸/ت۵۷۳۴۶هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/11/06

عدم ممانعت اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند

شماره۱۴۲۲۵۸/ت۵۷۳۴۶هـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تصویب نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اعتبار پیـش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد