تاریخ تصویب : 1398/11/06 شماره ابلاغیه : ۱۴۳۸۹۶/ت۵۷۱۶۰هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/11/08

تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین

شماره۱۴۳۸۹۶/ت۵۷۱۶۰هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد: ۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود. ۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد