تاریخ تصویب : 1399/03/25 شماره ابلاغیه : ۳۱۴۸۹/ت۵۷۴۱۹هـ تاریخ ابلاغیه : 1399/03/27

اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان

شماره۳۱۴۸۹/ت۵۷۴۱۹هـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۶۴) و (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد: در تصویب­نامه شماره ۲۰۹۰۱/ت۲۶۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ موضوع تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، عبارت "مبلغ پنجاه و پنج هزار (۰۰۰ر۵۵) ریال" به عبارت "مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال" و عبارت "مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار (۰۰۰ر۱۶۵) ریال" به عبارت "مبلغ دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال" اصلاح می­­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد