تاریخ تصویب : 1399/05/15 شماره ابلاغیه : ۵۴۵۴۴/ت۵۷۹۱۳هـ تاریخ ابلاغیه : 1399/05/19

اصلاح ماده (۸) آیین­نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۵۴۵۴۴/ت۵۷۹۱۳هـ ۱۳۹۹/۵/۱۹ اصلاح ماده (۸) آیین­نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۳۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (۸) آیین­نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۴۵/ت۵۷۶۷۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ به شرح زیر اصلاح می­شود: ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، تا پنجاه درصد(۵۰%) از منابع وصولی را بابت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) قانون یاد شده و استانی از محل ردیف (۴۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ ) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۶/ ت ۵۷۵۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ اختصاص دهد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد