تاریخ تصویب : 1399/05/15 شماره ابلاغیه : ۵۴۰۴۳/ت۵۷۹۰۶هـ تاریخ ابلاغیه : 1399/05/16

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

شماره۵۴۰۴۳/ت۵۷۹۰۶هـ ۱۳۹۹/۵/۱۶ تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۲۱۹۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ تصویب کرد: آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد