تاریخ تصویب : 1393/02/28 شماره ابلاغیه : ۲۱۸۰۰/ت۵۰۵۲۷هـ تاریخ ابلاغیه : 1393/02/30

لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱

شماره۲۱۸۰۰/ت۵۰۵۲۷هـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۴۲۴ مورخ ۱۳/۱۲/ ۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ لغو می گردد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد